Aelia Duty Free
Regulamin Promocji Perfumy Damskie i Męskie -20%
REGULAMIN PROMOCJI PERFUMY DAMSKIE I MĘSKIE -20%

R E G U L A M I N PROMOCJI PERFUMY DAMSKIE I MĘSKIE -20%

(„Regulamin”)

 

 1. Zasady ogólne

1.1 Organizatorem Promocji jest  Lagardere Duty Free Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 174, 02-486 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000257014; NIP 522-28-17-394; REGON 140562086; kapitał zakładowy w wysokości 5.900.000,00zł (dalej „Organizator”).

1.2. Promocja prowadzona będzie w sklepie internetowym Organizatora pod adresem https:///sklep.aelia.pl na terenie Polski (dalej „Sklep”), w dniach od 14.09.2021 do 26.09.2021 lub do wyczerpania zapasów danych produktów objętych Promocją („Okres Obowiązywania”).

1.3. Promocja obejmuje wszystkie perfumy (damskie, męskie, unisex, zestawy perfumowe) dostępne w sklepie internetowym sklep.aelia.pl i polega na udzieleniu rabatu -20% od ceny regularnej. („Promocja”).

1.4. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów w sklepie internetowym Sklep.Aelia.pl i skierowana jest do klientów dokonujących zakupów internetowych w sklepie.

 

2. Zasady Promocji

2.1. Promocja polega na możliwości zakupu przez sklep internetowy wszystkich rodzajów perfum (damskie, męskie, unisex, zestawy perfumowe) z 20% rabatem od ceny regularnej.

2.2. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient (osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych), który w Sklepie Organizatora dokona w Okresie Obowiązywania, w ramach jednej transakcji, zakupu produktów zgodnie z pkt 2.1. („Uczestnik”).

2.3. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

2.4. Oferta promocyjna znajduje się pod adresem: https://sklep.aelia.pl/perfumy-damskie-meskie--20

2.5. Uczestnik może w danym dniu brać udział w Promocji wielokrotnie.

2.6. Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi lub działaniami promocyjnymi Organizatora na produkty objęte niniejszą Promocją i obowiązującymi w Okresie Obowiązywania.

 

3. Postanowienia końcowe.

3.1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji i jest dostępny u Organizatora lub udostępniany drogą mailową na życzenie Klienta.

3.2. Reklamacje związane z organizacją i sposobem przeprowadzenia Promocji należy zgłaszać na adres:

Lagardere Duty Free Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 174, 02-486 Warszawa

lub drogą elektroniczną: https://sklep.aelia.pl/pl/i/Zwroty-i-reklamacje/7

3.3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą.

3.4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią za wady rzeczy sprzedanej ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 14.09.2021

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER
Dołącz do subskrybentów naszego newslettera i odbierz 10% rabatu na pierwsze zakupy.
Bądź na bieżąco z informacjami o promocjach, nowościach oraz akcjach specjalnych.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium